...

 NOWOŚCI 
ACRYL... OLEJ... TEMPERA... OŁÓWEK...
MALOWANIE NA KAMIENIACH... PAINTING ON ROKS

Kamień… skała… Matka Ziemia… Skała jest naturalnym zespołem minerałów powstałym wskutek określonego procesu geologicznego lub kosmologicznego. W naukach geologicznych minerał i skała są podstawowymi elementami, jednostkami, budowy Ziemi. W życiu codziennym, a także w języku potocznym bardziej znany i używany jest termin kamień. „Nie wyciśniesz z kamienia wody…”-
z pewnością… nie wyciśniesz. Ale trzymając go w dłoni… ogrzewając własnym ciepłem możesz wydobyć z niego duszę
i wyjątkową dla każdego z nich energię. Wyjątkową…- bo każdy
z nich swoim niepowtarzalnym kształtem emanuje właściwą tylko sobie energię. To- co na nim powstaje, jest pochodną jego kształtu. Swoim wyglądem narzuca rysunek… a barwą- kolory.
Po nałożeniu na niego rysunku,- nigdy nie jest już tak zimny jak wówczas, gdy brałam go do ręki. Chłodem ostrzegał… bronił się przed narzuceniem mu mojej woli, by ulec i poddać się pieszczotom pędzla. Ogrzany- oddał wizerunek swojej duszy
 i obiecuje pomyślność. Tak- jak nie ma dwóch bliźniaczych kamieni… tak nie ma dwóch, takich samych na nich wzorów. Jeśli bierzesz do ręki jeden z tych które opracowałam… trzymasz
w dłoni coś niepowtarzalnego.